Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium)

Address:
Từ Liêm 
Zip code:
100000 
City:
Hà Nội (Hanoi) 
Opened:
2003 
Capacity:
40192 
Surface:
grass 
Facts:
also named: My Dinh National Stadium 
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (My Dinh National Stadium)

Source: Ansgar Spiertz